Kwetsbare ouderen

 

Bij ouderenzorg wordt er gesproken over kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen zijn mensen die nog zelfstandig wonen, maar wel  bekend zijn met één of meerdere aandoeningen. Voeding speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van leven en om zelfstandig te kunnen blijven. Tijdige optimalisering van de voeding maakt het risico op ondervoeding kleiner en vermindert voedingsgerelateerde klachten.

 

Ondervoeding

Ondervoeding ontstaat wanneer een persoon gedurende langere tijd te weinig voedingsstoffen binnen krijgt. Het kan ontstaan wanneer iemand te weinig eet of extra energie verbruikt. Dit komt vooral voor bij ouderen. Ondervoeding kan ook voorkomen doordat iemand problemen heeft met slikken of kauwen. Goede mondzorg is daarom ook van groot belang. 

 

De gevolgen van ondervoeding zijn groot: 

 

 • Trager herstel na een operatie of bij ziekte
 • Meer complicaties na een operatie
 • Vertraagde wondgenezing
 • Verhoogde kans op doorligwonden (decubitus) en trager herstel hiervan
 • Verminderd afweersysteem
 • Afname van spiermassa en daardoor spierkracht
 • Lagere kwaliteit van leven

 

Bij de behandeling tegen ondervoeding ligt de nadruk op voldoende inname van energie en eiwit. Eiwitten zijn erg belangrijk bij het behoud of toename van de spiermassa. Afhankelijk van de ernst van  ondervoeding wordt mogelijk eiwitverrijkte voeding en/of vitamine/mineralen supplementen voorgeschreven.

 

Bij de onderstaande ziektebeelden is het risico op ondervoeding aanwezig:

 • COPD
 • Decubitus (doorligplekken) en/of wonden
 • Kauw- en/of slikproblemen
 • Na ziekenhuisopname of bij ernstig ziekten
 • Neurologische aandoeningen zoals ALS, MS, ziekte van Parkinson en dementie
 • Oncologie (kanker)
 • Voor en na een operatie